Vaccinationer eller vaccine-test ?

low-stress håndtering

low-stress håndteringÅrlige vaccinationer: Skal – skal ikke… ? De senere år har der været megen debat om, hvor ofte man skal vaccinere sit dyr.

Alle hunde bør være beskyttet med de såkaldte kerne-vacciner mod Hundesyge, Smitsom Leverbetændelse og Parvovirus-diarré. Ligesom alle katte bør være vaccineret med kerne-vaccinen mod Kattesyge. Øvrige vacciner kan gives efter behov og dyrets livsstil.

Ny viden om vaccinationers beskyttelse, gjorde op med den ellers udbredte rutine, hvor dyrlægen anvendte samme type ”paraply-vaccine” (en vaccine, der indeholder vacciner mod flere sygdomme i samme sprøjte) til alle dyr ved hver vaccination.

I praksis betyder det, at hvis dyrlægen anvender den samme slags paraply-vaccine hvert år, vil man ”over-vaccinerer” for visse sygdommes vedkommende – mens andre sygdomme bliver opfrisket rettidigt.

Der er usikkerhed omkring hvilke negative konsekvenser “over-vaccination” har på sigt for dyret, og derfor anbefaler vi kun at vaccinere når det er nødvendigt.

Hos Byens dyreklinik er vi meget opmærksomme på kun at bruge vacciner, når det er nødvendigt.

Beskyttelsen fra hver enkelt vaccinekomponent er forskellig for hver enkelt sygdomsvaccine, og formentlig også for det enkelte dyr.

De gældende anbefalinger er, at de sygdomsvacciner man betegner som kerne-vacciner (for hunde: Hundesyge, Smitsom Leverbetændelse og Parvovirus-diarré. For katte: Kattesyge), viser sig at holde dyret beskyttet meget længere end hvad man tidligere viste. Således vil en del dyr være dækket måske 7-10 år efter tilstrækkelig basis-vaccination, og nogle enddog livslangt.

Der er dog individuelle variationer blandt dyrene (pga forskelle i immunforsvaret), og derfor er der udviklet tests, der ved en simpel blodprøve, kan påvise om dyret har tilstrækkelig beskyttelse med de vigtige kernevacciner.

Den internationale dyrlægeorganisation WSAVA anbefaler at hunde og katte ikke længere vaccineres med kernevacciner efter endt basis-vaccination, men at behovet for vaccination vurderes på basis af resultatet af en godkendt vaccine-test.

Vi tilbyder alle hundeejere, at vi kan teste om dyret behøver vaccination med kerne-vaccinerne.

Hvilke sygdomsvacciner beskytter i mere end et år?

Hunde:
Blandt hundevacciner – dækker sygdomsvacciner mod Parvovirus-diarré, Hundesyge og Smitsom leverbetændelse i mindst 3 år, og formentlig 7-10 år efter tilstrækkelig basisvaccination. Antistoffer kan påvises med en vaccine-test (“Titer-test”)
Vaccinationer mod rabies (hundegalskab) er godkendte til at beskytte i 3 år og kan påvises i en blodprøve.

Katte:

For kattenes vedkommende gælder det at Kattesyge-vaccinationen beskytter i mindst 3 år – og måske livslangt. Antistoffer kan påvises i en blodprøve. Hvis katten ikke lever i et udsat miljø og ikke kommer i pension, kan man også nøjes med at vaccinere mod katteinfluenza hvert 3. år.

Hvilke sygdomsvaccinationer beskytter kun i et år?

Hunde:
For hundenes vedkommende gælder det, at Kennelhoste-vaccinen kun beskytter op til et år. Det samme gælder for vaccinationer mod Leptospirose. Vi tager stilling til om hunden behøver disse vacciner ved det årlige sundhedseftersyn.

Katte:

For kattenes vedkommende gælder det, at katteinfluenza- og eventuelt Chlamydia-vaccinationerne skal opdateres hvert år ved deres årlige sundhedsundersøgelse, hvis katten kommer ud, eller lever i et særligt udsat miljø med mange katte, eller kommer i pension.

Vi anbefaler at alle dyr kommer til et årligt sundhedseftersyn!

Da dyr generelt lever i kortere tid end os mennesker, ældes deres krop og organer hurtigere end vores. Det kan være svært at vurdere for dyreejeren, om kæledyret er frisk og sund, og derfor anbefaler vi at I får sundhedsundersøgt jeres kæledyr én gang om året.

Typisk vil vi under dette besøg tage stilling til om dyret trænger til at blive vaccineret – og i så fald hvilken type vaccination der vil være passende.